Krcic je desetak kilometara dugacka krška rijecica, prva pritoka Krke koja završava svoj kratki vodeni tok ulaskom u Kninsko polje. Tamo se prelijeva preko poznatog, 22m visokog slapa, kojeg nazivaju trima imenima: Topoljski buk, Slap Krcic ili Veliki buk. Svojevrstan je to prirodni fenomen, da je ušce neke rijeke u obliku slapa i da završava, odnosno da je povezan sa samim izvorom neke druge. Mnogi koji poznaju slap Krcic misle da je to jedini slap koji nastaje na ovoj rijeci. Uz slap Krcic uzvodno nailazimo na još nekoliko prirodnih slapova i nekoliko umjetnih, uz koje se nalaze ili su se nekad nalazili mlinovi. Naziv rijeke Krcic dolazi od deminutiva "Krka" jer su ljudi ovoga kraja smatrali da Krku sa njenim izvorom treba strogo odijeliti od rijecnog toka Krcica. Sam izvor Krke je nepresušan dok za vrijeme sušnog razdoblja u Krcicu nema vode. Izvorišta Krcica nalaze se u jakim krškim vrelima na južnim padinama Dinare a njegov tok mjestimice poprima izgled kanjona. Uz Krcic prolazi stara makadamska cesta koja povezuje Knin sa Vrlikom koja je izgradena prije nešto više od 200 godinaZadnji, najveci, najljepši i najpoznatiji slap na Krcicu je jamacno Topoljski buk, koji predstavlja najvrijedniju prirodnu znamenitost grada Knina. Slap možemo vidjeti i sa Kninske tvrdave. Razgledavanjenje slapa je najatraktivnije u popodnevnim satima, kad ga punom snagom obasjavaju sunceve zrake, stvarajuci tako mnoštvo šarenih duga. Do slapa vodi cesta koja prolazi kroz selo Topolje pored kojeg je izgradeno ribogojilište. Prošavši selo prelazimo preko betonskog mosta i evo nas pod velicanstvenim slapom. Ispod samog slapa je izgraden drveni mostic za potrebe Vodoprivrede. Svima koji posjete slap Krcic se na trenutak oduzme dah, kad vidi i osjeti magloviti kovitlac koji nastaje u sudaru slapa i brze vode iz izvora Krke. Uz slap Krcic je vezana i jedna legenda. Nekada je na brdu lijevo od slapa postojala utvrda za obranu obližnjeg mosta.Na tom mjestu su knezovi Nelipici pobijedili vojsku Jurja Šubica Kliškog 1325. godine. Legenda kaže da ce ljudi ponovo izgraditi most kad prestanu medusobno ratovati i kad Krcic više nikad ne presuši.Da bi nastavili put uzvodno uz Krcic prema ostalim slapovima treba se vratiti natrag do samog ulaza u Topolje. Zatim treba skrenuti desno na makadamsku cestu. Cestom prolazimo povrh slapa Krcica. Prvi slap na kojeg nailazimo je nažalost oštecen vadenjem sedre i pregradivanjem za potrebe mlina od kojeg danas naziremo samo temelje. Podno glavnog slapa se nalazi odvaljena velika sedrena stijena. Po ostacima izumrle sedre možemo ustanoviti njegovu nekadašnju velicinu. Cestom dalje dolazimo do slijedeceg sedrenog slapa visine oko 4m. Podno slapa je lijepo rijecno proširenje gdje je najljepši pogled na slap. Napuštajuci slap dolazimo nadomak sela Krcic, do kuce Radulovica s kišomjernom stanicom (danas napuštenom). Tu se nalazi sedrena barijera visoka oko 10m u obliku kaskada, dužine stotinjak metara. Do slapa silazimo uredenim putom kojim se nekada odvozila sedra, koju su ljudi ovdje vadili za izgradnju kuca. Takvih primjera razaranja u kanjonu Krcica ima mnogo sudeci po današnjim sedrenim ostacima. Napuštajuci Mali buk dolazimo do sela Krcic u kojem možemo vidjeti visoko podignutu mlinsku branu. Nastavljajuci dalje prolazimo pored još nekoliko slikovitih starih mlinova od kojih su neki ošteceni u Domovinskom ratu, a ostali su napušteni i zapušteni. Romanticni kanjon Krcica sa svojim slapovima i mlinovima je nezaobilazno mjesto posjeta u gradu Kninu. Ovdje se još može osjetiti duh prošlih vremena, kada su ljudi ovog kraja starom trošnom cestom vozili žito na meljavu i vunu na mlinske stupe.

 

 

Description:
Number of Pictures: 2 of 4